Kvaliteetinkasso on aastate jooksul aidanud oma klientidel lahendada palju erinevaid vaidlusi ning omab ka selles valdkonnas piisavat kompetentsi ning kogemust. Tihtipeale on erinevad pooled ärisuhetes mingitel asjaoludel jõudnud eriarvamustele ning ei suuda enam omavahel probleeme lahendada. Meie suudame saavutada vaidlustes oma kliendile alati ning tihtipeale ka vastaspoolele sobiva lahenduse.